Real osvěžovač vzduchu fresh

Osvěžovač vzduchu s vůní mořského vánku

Objem: 300 ml

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

1oheň 1

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Extrémně hořlavý aerosol.