Osvěžovač vzduchu antitobacco

Osvěžovač a neutralizátor vzduchu s vůní exotických dřevin

Objem: 300 ml

real tobacco

Výstražný symbol nebezpečnosti:

1oheň 1

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Extrémně hořlavý aerosol.