Real alkalický čistič odpadů

Vysoce účinný práškový prostředek na nejodolnější usazeniny. Lehce a rychle proniká i do těžko přístupných míst. Výborně rozpouští nečistoty, mastné usazeniny, vlasy. Je vhodný k čištění odpadů umyvadel, výlevek, van, WC a kuchyňských dřezů. Pozor, žíravina!

Hmotnost: 500 g

ijiji

Výstražný symbol nebezpečnosti:

2ruce se zkum 2

Signální slovo: Nebezpečný

Standardní věty o nebezpečnosti:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Může být korozivní pro kovy.