Real plísně

Kombinace dezinfekční složky a povrchově aktivních látek zvyšuje smáčecí schopnosti, tím zaručuje vynikající mycí i dezinfekční vlastnosti. Je vhodný na omítky, zdivo, kámen, sklo, silikon, keramiku, porcelán, plasty i nerez. Vyčistí i těžko dostupná místa: sprchové kouty, spáry, odpadkové koše, okolí toalet, spáry oken apod.

Biocidní výrobky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.

Hmotnost: 550 g

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

4vykřičník 4

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Způsobuje vážné poškození očí.