Real dezinfekce vody

Koncentrovaný chlorový prostředek pro dezinfekci pitné vody ve studních a vody v bazénech. Lze použít na všechny nenasákavé plochy, povrchy a předměty v domácnostech a kolem domů. Dezinfikuje, čistí a bělí. Vhodný i do potravinářských provozů.

Biocidní výrobky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.

Objem: 1 L, 5 L

Real dezinfekce vody

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

2ruce se zkum 23Ryba 3

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Může být korozivní pro kovy.