Hit dezinfectant

Čisticí prostředek s mycím, dezinfekčním a bělícím účinkem. Kombinace dezinfekční složky a povrchově aktivních látek zvyšuje smáčecí schopnosti, tím zaručuje vynikající mycí i dezinfekční vlastnosti. Odstraňuje mastnotu, odolnou špínu, usazeniny, pachy a další druhy nečistot. Vhodný na všechny omyvatelné plochy v celé domácnosti. Používá se v ředěném i neředěném stavu: Neředěný – WC mísy, odpady, výlevky; Ředěný – na podlahy, obklady, dlažbu, umyvadla, vany, spáry, pracovní plochy, dřezy a další omyvatelné plochy. Lze použít i v potravinářských provozech. Fantazijní vůně s divokou růží.

Biocidní výrobky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.

Hmotnost: 750 g

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

4vykřičník 4

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Dráždí kůži.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.