R600 Laboratorní sklo

Tekutý mycí prostředek na laboratorní sklo, porcelán či jiné skleněné předměty se silným odmašťovacím účinkem.

 

R600_5kg

 

Dávkování:

Slabé znečištění

Střední znečištění

Silné znečištění

100 ml /10 L

150 ml /10 L

200 ml /10 L

Tip: Zvýšená teplota zlepšuje a zvyšuje mycí a odmašťovací účinek.

Upozornění: Po umytí je nutno opláchnout pečlivě čistou vodou. Nehodí se pro použití v laboratorních myčkách skla. U mytí laboratorních plastových výrobků je nutno dodržet doporučení výrobce, který udává odolnost daného plastu. Přípravek dráždí oči a kůži. Nesměšujte s jinými výrobky.

Výstražný symbol nebezpečnosti:

2ruce se zkum 2

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Způsobuje vážné poškození očí.

Dráždí kůži.