R441 Pisoárové tablety pine

Tablety s čisticím a dezodoračním účinkem určené na vkládání do pisoáru. Obsahují účinné složky zabraňující tvorbě usazenin, vodního a močového kamene. Působí při každém spláchnutí i na špatně přístupných místech. Při kontaktu s vodou bohatě pění a zvyšují tak účinnost čisticích přísad i na stěnách pisoáru. Uvolňují intenzivní příjemnou vůni.

Způsob použití: Vložte do pisoárové mísy. Při spláchnutí uvolňují účinné a vonné látky.

R441

Upozornění: Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Obsahuje Benzyl Salicylate, Limonene. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nejezte a nepijte při používání. Zamezte styku s kůží a očima.

Výstražný symbol nebezpečnosti:

2ruce se zkum 2

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Způsobuje vážné poškození očí.

Dráždí kůži.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.