R430 Osvěžovač lemon

Parfemovaný koncentrovaný prostředek k provonění všech prostor, především v sanitární oblasti. Zanechává dlouhotrvající příjemnou vůni.

 

R430_1kg R430_5kg

 

Způsob použití: Lze použít v koncentrovaném i ředěném stavu. Koncentrát aplikujte pomocí rozprašovače přímo do prostoru, na povrchy z nesavého materiálu (obklady, toaletní mísy, apod.) nebo na vhodný nosič (houbička apod.). Ředění je uvedeno v tabulce, použijte samostatně do vody nebo jako přídavek do mycího roztoku.

Dávkování:

Slabé znečištění

Střední znečištění

Silné znečištění

10 ml /10 L

50 ml /10 L

100 ml /10 L

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

1oheň 12ruce se zkum 2

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné poškození očí.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.