R250 Grily, trouby, konvektomaty

Vysoce účinný odmašťující prostředek na silné znečištění určený k čištění trub, konvektomatů, grilů, digestoří apod. Díky vysokému obsahu louhu odstraňuje snadno mastné nečistoty a připáleniny z vnitřních i vnějších povrchů bez nutnosti mechanického působení.

 

R250_1kg R250_5kg

 

Postup při aplikaci přípravku: Neředěný prostředek aplikujte na čištěný povrch a nechte 2-3 minuty působit. Poté umyjte povrch čistou vodou a otřete do sucha.

Upozornění: Nepoužívejte na lakované plochy, hliník a mramor. Citlivé povrchy chraňte před zasažením Přípravek je žíravý a může způsobit těžké poleptání. Při práci s výrobkem používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a brýle/štít; při fumigaci nebo rozprašování použijte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (roušku).

Výstražný symbol nebezpečnosti:

2ruce se zkum 2

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Může být korozivní pro kovy.