R240 Nádobí strojní oplach

Koncentrovaný oplachový a leštící prostředek určený pro profesionální myčky nádobí. Zamezuje tvorbě minerálních usazenin na nádobí a usnadňuje sušení. Neutralizuje prostředek pro hlavní mycí fázi. Pomáhá dosáhnout původního lesklého vzhledu nádobí. Je vhodný k použití v kombinaci s prostředkem R230 Real profi nádobí strojního mytí.

 

R240_5kg

 

Dávkování:

Postup při aplikaci přípravku:

Prostředek dávkujte dle tabulky dávkování podle provozních podmínek a tvrdosti vody.

 

   g/ l podle tvrdosti

vody

nízká

střední  

vysoká

0,5

1,0

1,5

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

1oheň 14vykřičník 4

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Dráždí kůži.

Vysoce hořlavá kapalina a páry.