R230 Nádobí strojní mytí

Bezfosfátový, vysoce koncentrovaný alkalický prostředek pro profesionální myčky nádobí s ručním i automatickým dávkováním. Je vhodný pro použití i v oblasti s tvrdou vodou. Vysoký obsah účinných složek zajišťuje dobrou účinnost i při silném znečištění.

 

R230_5kg

 

Dávkování:

 

   g/ l podle tvrdosti

vody

nízká

střední  

vysoká

1,0

2,5

5,0

Postup při aplikaci přípravku:  Prostředek dávkujte dle tabulky dávkování, kromě stupně znečištění je rozhodující i tvrdost vody. Není vhodné pro nádobí z hliníku a z materiálů, které nejsou odolné vůči alkalickým prostředkům.

Výstražný symbol nebezpečnosti:

2ruce se zkum 2

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Může být korozivní pro kovy.