R210 Odmašťovač

Šetrný odstraňovač mastnoty a nečistot ze všech druhů omyvatelných kuchyňských povrchů. Vhodný na pracovní desky, sporáky, obklady, dřezy, nádobí, plastové a nerezové povrchy. Lze použít pro mytí silně zašpiněného nádobí. I při neutrálním pH účinně odmašťuje pomocí přírodního rozpouštědla (terpen).

Postup při aplikaci přípravku: Nastříkejte na znečištěnou plochu, rozetřete a nechte působit. Poté setřete vlhkým hadrem.

 

R210_1kg R210_5kg

 

Dávkování:

Slabé znečištění

Střední znečištění

Silné znečištění

5 minut

10 minut

15 minut

Doba působení v závislosti na stupni znečištění.

 

Výstražný symbol:

2ruce se zkum 24vykřičník 4

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Způsobuje vážné poškození očí.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Může vyvolat alergickou kožní reakci.