R120 Podlahy silné znečištění

Nízkopěnivý alkalický prostředek pro strojní a ruční mytí s vysokou odmašťovací schopností. Odstraňuje odolné těžko smývatelné nečistoty. Vhodný na všechny druhy voděodolných povrchů jako PVC, nelesklé dlažby, žulové povrchy, lité podlahy se stěrkou i nátěrem.

R120_1kg R120_5kg

 

Dávkování:

Slabé znečištění

Střední znečištění

Silné znečištění

50 ml / 10 L

70 ml / 10 L

100 ml / 10 L

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

2ruce se zkum 2

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Může být korozivní pro kovy.