R521 Dezgem

Koncentrovaný neparfemovaný dezinfekční prostředek pro jednofázovou dezinfekci a čištění všech omyvatelných předmětů, ploch a povrchů (neobsahuje aldehydy). Moderní typ dezinfekce s kombinací různých druhů účinných látek, široké spektrum účinnosti proti bakteriím, kvasinkám a virům, účinný multirezistentním stafylokokům (MRSA), výborná materiálová snášenlivost, testovaný podle aktuálních přísných EU norem.

Vhodný na dezinfekci v potravinářství, zdravotnictví, institucích (školy, úřady), průmyslu, komunální sféře (kosmetické a masérské salony, kadeřnictví, manikúry, pedikúry) i sportovních zařízeních (fitnesscentra, spinning, sauny).

Dezgem R521 R521 DEZGEM

 

Dávkování:

Spektrum účinku Koncentrace v % (ml/10l pracovního roztoku) Doba působení
Baktericidní 0,2% (20 ml/10l)0,25% (25 ml/10l) 60 min15 min
MRSA 0,2% (20ml/10l)0,25% (25ml/10l) 60 min15 min
Kvasinky 1% (100 ml/10l) 60 min
Virucidní Poliovirus 1% (100ml/10l)Adenovirus 0,75% (75ml/10l)

Murine norovirus 0,75% (75ml/10l)

60 min60 min

60 min

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

4vykřičník 42ruce se zkum 2

 

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Zdraví škodlivý při požití.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Může vyvolat alergickou kožní reakci.