R501 Dezchlor

Koncentrovaný chlorový dezinfekční prostředek bez parfému s vysokou čisticí schopností pro jednofázovou dezinfekci všech omyvatelných předmětů, ploch a povrchů. V neředěném stavu lze použít na čištění odpadů a odtokových kanálků, bělení spár. Široké spektrum účinnosti: baktericidní, virucidní, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní. Testovaný podle aktuálních přísných EU norem. Má silné bělicí schopnosti. Odstraňuje mastnotu, skvrny, odolnou špínu i zápach.

Vhodný na dezinfekci v potravinářství, zdravotnictví, institucích (školy, úřady), průmyslu, komunální sféře (kosmetické a masérské salony, kadeřnictví, manikúry, pedikúry) i sportovních zařízeních (fitnesscentra, spinning, sauny).

Dezchlor R501 1lDezchlor R501_ 5kg

Dávkování:

Spektrum účinku Koncentrace v % Doba působení
Baktericidní 1% (100ml/10l) 5 min
Baktericidní (zdravotnictví) 1% (100ml/10l) 60 min
Mykobaktericidní, tuberkulocidní 1% (100ml/10l) 60 min
Fungicidní 2% (200ml/10l) 15 min
Fungicidní (zdravotnictví) 1% (100ml/10l) 60 min
Virucidní 1% (100ml/10l) 30 min
Virucidní(zdravotnictví) Poliovirus 1% (100ml/10l)Adenovirus 0,5% (50ml/10l)Murine norovirus 0,5% (50ml/10l) 60 min60 min60 min

Výstražný symbol nebezpečnosti:

2ruce se zkum 23Ryba 3

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné poškození očí.

Vysoce toxický pro vodní organismy.